Sopimuspalvelut

Tapahtumat pitävät sisällään mittavia kokonaisuuksia ja vastuita. Vastuualueiden selvittämiseksi ja turvaamiseksi tarvitaan sopimuksia. Kaupungin ollessa merkittävällä tavalla tapahtumasi kumppanina laaditaan aina tapahtumakohtainen yhteistyösopimus. Selvitämme myös, mitä muita sopimuksia tapahtumassa tarvitaan toimiessasi esim. kaupungin tiloissa.

Avustamme sinua:

  • valmistelemalla sopimuspohjan tapahtumakohtaisesti
  • järjestämällä tarvittaessa tapaamisen, jossa sopimusta käydään yhdessä läpi
  • tiedottamalla sinua sopimusvalmistelun aikataulusta ja vaiheista
  • seuraamalla sopimuksien toteutumista