Tiedotus ja markkinointi

Tapahtuman tiedottaminen ja markkinointi

Tapahtumaa markkinoidaan ja siitä tiedotetaan. Tapahtuman markkinointi kohdistetaan yleisölle ja tapahtumassa kävijöille sekä yritysyhteistyökumppaneille. Tapahtumasta tiedottaminen on ns. virallisen tiedon välittämistä tapahtumasta. Tiedottamisella halutaan tavoittaa ne viranomaiset, jotka jäävät ilmoitus- tai lupamenettelyn ulkopuolelle.

Tapahtuma tehdään yleisölle ja osallistujille, joten tavoitellun yleisön saaminen osallistumaan tapahtumaan on kriittistä tapahtuman onnistumisen kannalta. Jotta haluttu kohderyhmä tavoitetaan, on tapahtuman tiedottaminen ja markkinointi osattava kohdistaa oikein. Tässä auttaa kohderyhmän etukäteen kartoittaminen. Sen avulla voidaan valita mainontakeino niin, että se täsmää halutun kohderyhmän kanssa. Esimerkiksi iäkkäämpi yleisö ei ole niin aktiivista sosiaalisessa mediassa kuin nuoremmat, joten jos tämä kohderyhmä halutaan tavoittaa, on käytettävä jotakin toista mainontakeinoa. Markkinointikeinoja kannattaa käyttää samanaikaisesti useampia, niin taataan viestin perille meneminen.

Kattava tietopaketti aiheesta on Opas tapahtuman viestintään ja markkinointiin Tampereella (.pdf).